Mediáció

A mediáció egy jogilag elfogadott békés permegelőző, konfliktuskezelő eljárás. Jogi alapját a 2003.III.17-én hatályba lépett 2002.évi LV. törvény szabályozza. Célja, hogy a vitában érdekelt felek megegyezése alapján egy, az ügyben nem érintett, ítélkezés mentes, elfogulatlan harmadik személy (mediátor) bevonásával a felek között, kölcsönösen elfogadható megállapodás jöjjön létre. Ezzel mindkét fél érdeke érvényesülhet, a peres eljárással ellentétben, ahol a felek a döntés jogát átadják a bírónak.

A bíróság a megállapodást ítélet hatályú végzéssel jóváhagyhatja, ha ezt a felek megegyezően kérik. Ilyen esetben a bírósági illeték feléig a mediáció díja leírható.

A mediátornak az eljárás során tudomására jutott tényekkel, adatokkal kapcsolatban szigorú titoktartási kötelezettsége van, tanúnak nem idézhető. A mediátor a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium névjegyzékében bejegyzett és a minisztérium által kiállított közvetítői igazolvánnyal rendelkező személy, aki csak a folyamatot irányítja, nem kényszerít, nem hoz döntést, és nem ítélkezik. Kívülálló, közvetítő szakember, aki elősegíti a felek érdemi kommunikációját, szétválasztva az embert és a problémát.

tovább... A mediáció előnyei