Válási mediáció

Válási mediációra akkor kerül sor, amikor a házastársak között már annyira megromlott a viszony, hogy nincs esély a házasságuk helyreállítására. Ez esetben a mediáció célja, hogy a válni szándékozó házaspár egy közös megegyezésen alapuló, mindkét fél számára elfogadható, írásbeli megállapodást hozzon létre. A megállapodás tartalma lehet a vagyonmegosztás, gyermekelhelyezés, gyerektartás, kapcsolattartás, attól függően, hogy van-e kiskorú gyermek a családban. Az elkészült írásbeli megállapodást a keresetlevéllel együtt a feleknek kell benyújtaniuk a bíróságra. A bíróság a felek egyezségét végzéssel jóváhagyja, és ítéletében a házasságot felbontja. Ezzel a folyamattal a bontóper lényegesen lerövidül és költségkímélő lesz.

Abban az esetben ha a felek nem tudnak megegyezni, a közvetítői eljárás egyezségkötés nélkül zárul.

Menete, időtartama:

A válási mediáció egyéni beszélgetéssel kezdődik, mindkét féllel külön-külön. Az egyéni beszélgetések száma 1-2 alkalom, alkalmanként maximum 2 óra. Ezt követően kerül sor a mediációs ülésre, az ülések száma esetenként eltérő, de gyakran egy alkalom is elegendő, mely akár 2-5 órát is igénybe vehet.